Suporte Metalike Skafesh

suporte te ndryshme qe sherbejne per ankorimin ne toke te varkave, jahteve dhe anijeve te ndryshme 

MAGAZINA INDUSTRIJALE

PRODHM DHE MONTIM TE ARMATURAVE METALIKE PER MAKAZINA TE KAPACITETEVE TE MEDHA

REZERVUARE METALIKE

prodim dhe montim te rezervuareve metalike me kapacitete te medha

tubacione

prodhim dhe montim te tubacioneve te dimensjoneve me madhesi deri ne Φ 1400

linja prodhimi

prodhim dhe montim te linjave te plota prodhimi

Cmime Tranparente

Produktet dhe sherbimet tona jane pothuajse te bazuara ne porosi direkte te klijenteve dhe si te tilla jane te vecanta nga cdo aspek gjithashtu dhe per cmimet

 

Pervoje Shumvecare

SAMA Construction me nje pervoje mbi 27 vjecare me nje ekip profesjonal ofron nje sherbim perfekt ne fushen e konstruksioneve metalike industrijale

 

Konsultime

Konsultime ne fushen mekanike me klijetet potenciale.Diagnostifikime dhe identifikime te problemeve apo defekteve ne konstruksioneve dhe strukturave metalike

 

Makinerite e renda

Perdorimi i makinerive te renda per prodhime industrijale me profesjonalizem nga TRIPANI VERTIKAL ,PRESE HIDRAULIKE E DERI SHARRE MEKANIKE DHE PLAZMA

 

Jemi nje kompani e certifikuar me standartin e cilesise EN-ISO 9001:2015

SAMA Construction kompania lider ne industrine e konstruksioneve metalike

NE JEMI KOMPANIA LIDER NE INDUSTRINE E KONSTRUKSIONEVE METALIKE NE SHQIPERI,DUKE U PERFSHIRE NE AKTIVITETE TE PRODHIMIT TE STRUKTURAVE METALIKE ,MONTIMIN DHE INSTALIMIN E KONSTRUKSIONEVE METALIKE,LINJAVE TE PRODHIMIT DHE PAISJEVE.

Certifikimi i kompanise me standartin nderkombetar te cilesise EN-ISO 9001:2015 Na ben ne me te pergjegjshem per te arritur standarte te larta ne prodhim dhe montim te konstruksioneve metalike ,Inox,Celiqe te zeza dhe me ngjyre

Misioni

I gjithe stafi i SAMA Construction nga drejtori, inxhinjeret e deri tek punetoti me i thjesht kane si mision te unifikojne te gjithe forcen e stafit ne menyre qe kontrolli i cilesise se produktit final te behet ne menyre rigoroze me profrsionalizem te lart dhe pa leshime

Historiku

SAMA Construction sh.p.k i ka fillimet e veprimtarise se saj ne vitin 1994 nen emertimin JUDRIT sh.p.k .Ideatori dhe Krijuesi i te dy kompanive eshte Z. STAVER PRIFTI.Nderrmarrja operon ne sektorin e konstruksjoneve metalike industrijale            Ambjentet e zyrave dhe te operimit ndodhen ne ish Kombinatin Metalurgjik ne Elbasan

cfar ofron kompania jone

Kompania jone ofron sherbime ne te gjitha llojet e prodhimit  dhe instalimit te konstruksioneve  te ndryshme metalike qe realizohen nga nje ekip profesional dhe me pervoje me shume se 27 vjecare

Produktet dhe sherbimet jane pothuajse te gjitha te bazuara ne porosine e klijenteve dhe si te tilla  jane te vecanta .

Fusha e aktivitetit prodhues perfshin :

– prodhimin e konstruksioneve metalike (te metaleve te zeza, me ngjyra e INOX),

– prodhimin e rezervuareve te lengjeve si per industrine ushqimore ashtu edhe joushqimore,

– prodhimin e kontenireve te grumbullimit te mbeturinave, (te kapaciteteve dhe formave te ndryshme )

– montim-saldimin e linjave te ndryshme,

– montim-saldim tubacionesh,

– montim saldim te rezervuarevete karburantit (stacioner dhe transportues), etj, etj.

Nje vend shume te rendesishem ne aktivitetin prodhues te “SAMA CONTRUCTION”, shpk. Ze prodhimi I kontenierve per grumbullimin e mbeturinave urbane per te gjithe Shqiperine

Sasia e lendes se pare qe perpunohet cdo vit ne ambjentet tona prodhuese arrin ne 1500ton.

punimet me te rendesishme qe kemi bere
 • Stacionet e karburantit “ALPET” sha, “ ANOIL” sha, “AV INTERNATIONAL GROUP” SHA, ne Portoromano (ku perfshihen rezervuare karburanti me volum 16.000 m3, 12.000m3, 10.000 m3, 5000m3, 3500m3 , 2500m3, 2100 m3, 1100m3, 500 m3

 • Montim, saldim linjash te tubacioneve te hidrocentraleve te ndryshme (HEC Treska, HEC Langarica , Guri i Zi, Mivas, etj.)

 • Paisje te rafinerive te naftes ne Fier, Lushnje e Kucove

 • Instalimet e linjave te gazit ne impiantet e repartit te GTS, Tirane.

 • Tankera, zjeresa, filtra, montim-saldim linjash te ndryshme ne fabriken e birres “STELA”, Birra “MALTO”, “KING PILS”,Tirane.

 • Punimet ne linjat e terminalit te Rinasit

 • Paisje per fabrika vere, e birre ( vera “COBO”-Berat, Fabrika e veres ne Lunder, Skenderbeu ne Durres, Aquila ne Tirane, fabrike vere ne Gjirokaster, Permet, Elbasan, etj.)

 • Paisje dhe montim saldim linjash ne baxhon e perpunimit te qumeshtit (rezervuare, dublikatore, zjeres, kazane tendryshem)

 • Paisje per fabriken e perpunimit te peshkut “ROZAFA” ne Shengjin e Elbasan (rezervuar, tavolina, montim-saldim linjash, kazane te tipeve te ndryshme)

 • Paisje dhe rezervuare te ndryshem per fabrikat e vajit (Ndroq, Elbasan,etj)

 • Punime ne Petroliferen e Vlores.

partneret tane me te rendesishem

Studim Rishikim Cilesi

Arritja e nje cilesie me standarte boterore behet me ndihmen e arsenalit te makinerive tona te renda

Ne qoftese doni ti hidhni nje sy ne menyre me te detajuar arsenalit te makinerive tona te renda klikoni ne butonin me poshte

Plazma merlin 1000 100A & 70A

Ketu realizohen prerje te ndryshme llamarinash me kombinim formash

 

Tripan Vertikal Z535 Tripan Radial Z3035B

Ketu realizohen shpime te ndryshme deri ne 40 mm

 

Pjegatrice Mekanike

Ketu realizohen kthime llamarinash me specor deri ne 2 mm dhe gjatesi kthimi deri ne 2000 mm .

Torno -c620M & -C600

Realizohen punime te ndryshme deri ne d=650 mm dhe gjatesi 1000 mm

Specifikime teknike

Kosha metalik per mbetje urbane kapacitet 30 Litra.

⦁ Kapaciteti i mbajtes i kontenierit jo me pak se 30 litra.
⦁ Permasat e kontenierit metalik:
Lartesia e kontenierit: 48 – 50 cm.
Spresori i llamarines te kontenierit: jo me pak se 1.2 mm.
Diametri i kontenierit: 30 – 32 cm.
⦁ Trupi i kontenierit ndertohet nga material metalik, i galvanizuar për të mbrojtur në mënyrë efektive kundër korrozionit dhe lyerje me pluhur elektrostaktite .
⦁ Lartesia e kolones te kontenierit eshte jo me shume se 90 cm.
⦁ Koshi i cigareve, permasat jane: gjeresia e koshit 9 cm, gjatesia 9 cm dhelartesia19 cm.
⦁ Trupi i kontenierit eshte 100 % material metalik.
⦁ Kontenieri eshte në gjendje të durojë kushtet klimaterike te ndryshme, për të gjithë përbërsit,dhe temperatura nga -20ºC deri +50ºC.

⦁ Përbëhet nga një fllanxhë e formës së veçantë dhe ka tre vrima për fiksimin e hekurit në tokë me vida dhe vrima të seksionit kryq të përshtatshëm. Diametri i fllanxhës është 28 cm dhe trashësia e saj është rreth 2 mm.

⦁ Fllanxha bashkohet me një tub çeliku Ø 60, 2 mm i trashë dhe 90 cm i larte.
⦁ Prodhuar nga prodhues te certifikuar sipas standartit ISO 9001 : 2015 ose ekuivalent

1. Kazane metalik per mbetje urbane me kapacitet 1100 Litra.

⦁ Kapaciteti i mbajtes i kontenierit eshte 1100 litra.
⦁ Permasat e kontenierit:
⦁ Lartesia: (max)- 1400 mm;
⦁ Gjeresia: (max) – 1100 mm;
⦁ Gjatesia: (max) – 1370 mm.
⦁ Spesori i llamarines eshte 1.5 – 2 mm.
⦁ Trupi i kontenierit eshte i ndertuar nga llamarine çeliku e tipit 08 kp me stampim ne te ftohte.
⦁ Kontenieri ka ekstra përforcim te bazës së rrotës,e cila eshte i ngjitur tek kontenieri.
⦁ Mbështetëset e kontenierit jane me spesor 2mm.
⦁ Kontenieri eshte i paisur me sistem kullimi ne pjesen e poshtme për derdhjen e lëngjeve të grumbulluar nga mbetjet apo gjatë larjes së kontenierit.
⦁ Kapaciteti mbajtes i ngarkeses eshte jo me pak se 500 kg.
⦁ Kontenieri ka ne trup dy doreza anesore per te bere te mundur terheqjen e tij .
⦁ Ne kornizen e siperme perdoret profil me permasa 40 x 30 x 1,5mm.
⦁ Trupi i kontenierit eshte 100 % i galvanizuar ne te nxehte.
⦁ Kontenieri eshte i pajisur me kapak plastic ose metalik (sipas kerkesave)
⦁ Pjesa e kapakut te kontenierit eshte e drejtë me kanale për te mundesuar rrjedhjen e ujrave të shiut.
⦁ Kapaku eshte i pajisur me doreze, për raste te hapjes së kapakut në mënyrë manuale.
⦁ Kapaku ka mekanizem per hapje me kembe dhe me mbyllje te detyrueshme, i lehte ne perdorim.
⦁ Kontenieri ka te vendosura 4 rrota gome të kthyeshme, te ndertuara me material gomë plastike, bashke me kuzhineta, dhe kapaciteti mbajtës për rrotë eshte 300kg;
⦁ Diametri i rrotës eshte 200mm dhe me rrotullim 360º.
⦁ Rrotat jane te nderuara me çelik të galvanizuar në qendër dhe unazë gome rezistente në pjesën e kontaktit me tokën.

⦁ Kontenieri eshte në gjendje të durojë kushtet klimaterike te ndryshme, për të gjithë përbërsit,dhe temperatura nga -20ºC deri +50ºC.
⦁ Kontenieri eshte I certifikuar sipas standartit EN 840 3/5/6-2020
⦁ Trupi metalik i kontenierit eshte i zinkuar sipas standartit EN ISO 1461 :2009 ose ekuivalent.
⦁ Prodhuar sipas standartit ISO 9001 : 2015.

Eksperienxe Efikasitet Cilesi me certifikim EN-ISO 9001-2015

DUKE VENDOSUR NE RRADHE TE PARE KLIJENTIN NE JEMI BERE LIDER NE KONSTRUKSIONE METALIKE NE TE GJITH SHQIPERINE

Konteniere
Mbeturinash

Bote 
Nafte

Konstruksione
Metalike

Arsenali yne

MAKINERITE E RENDA NE DETAJ

Adresa dhe te dhenat e kompanis

Adresa:  KAMBINATI METALURGJIK ELBASAN ALBANIA

email: samaconstruction2015@gmail.com

email: contact@samaconstruction.al

telefon: +355 69 831 1110

KERKONI NJE KUOTE

Na dergoni nje mesazh

Na dergoni nje mesazh te shkurter perreth planit te qe keni dhe ne do te komunikoime ne telefon me ju sa me shpejt qe te jet e mundur

SAMA Construction

SAMA Construction operon ne sektorin e konstuksioneve metalike industriiale

Translate»